บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) คุณภาพสูง Wood Pellet จากบริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเม็ดเชิ้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากขี้เลื่อยและเศษไม้เนื้อแข็ง ที่เป็นผลจากการผลิต และเลื่อยไม้ของ บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ผู้นำเข้า ผลิต จำหน่าย ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ ไม้จาก สปป. ลาว ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จึงได้จึงได้มาตตรฐาน ให้ค่าความร้อนสูง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอดูใบรับรองผลทดสอบได้ที่ 081-634-0022 , 089-703-6191 หรือ

E-mail udonwoodland@hotmail.com


UDON WOODLAND CORPORATION

     

     Specification . . . 

Diameter 8.00 mm.

Length 20 - 40 mm.

Moisture ~ 8 %

Ash Content 3.62 %

Gross Calorific Value > 4,200 Kcal/kg Powered by MakeWebEasy.com