About us
บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ผู้นำเข้าไม้แปรรูปจากสาธารณรัฐธิปไตยประชนลาวรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ อุดร-หนองคาย ประกอบด้วยโชว์รูม พร้อมทั้งโรงงานผลิตไม้แปรรูป และแปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ด้วยความเล็งเห็นถึงทิศทางการใช้เชื้อเพลิง และคุณประโยชน์ของขี้เลื่อยอัดเม็ด รวมถึงความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ สถานที่และแรงงาน บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อการนำวัสดุขี้เลื่อยที่เกิดจากการผลิตสินค้าในโรงงานของบริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด และโรงเลื่อยในบริเวณใกล้เคียง มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) เพื่อจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 20 ตัน ต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี บริษัท อุดรโชคคูณโชค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน รองรับการขนส่งไม้แปรรูป ขี้เลื่อยอัดเม็ด รวมถึงสินค้าอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ


            
Powered by MakeWebEasy.com