Group Company

               

       


บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ผู้นำเข้าไม้แปรรูปจากสาธารณรัฐธิปไตยประชนลาวรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ อุดร-หนองคาย ประกอบด้วยโชว์รูมพร้อมทั้งโรงงานผลิตไม้แปรรูป และแปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ด้วยความเล็งเห็นถึงทิศทางการใช้เชื้อเพลิง และคุณประโยชน์ของขี้เลื่อยอัดเม็ด รวมถึงความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ สถานที่และแรงงาน บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อการนำวัสดุขี้เลื่อยที่เกิดจากการผลิตสินค้าในโรงงานของบริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด และโรงเลื่อยในบริเวณใกล้เคียง มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) เพื่อจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 20 ตัน ต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี บริษัท อุดรโชคคูณโชค โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน รองรับการขนส่งไม้แปรรูป ขี้เลื่อยอัดเม็ด รวมถึงสินค้าอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท อุดรโชคคูณโชค โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อุดรโชคคูณโชค โลจิสติกส์ จำกัด บริการรับส่งสินค้า ทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร บริการดีเยี่ยม ได้ มาตรฐานสากล รองรับงานขนส่งทุกประเภท มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้ บริการ รองรับความปลอดภัยของสินค้า

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิต จำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากไม้นำเข้า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย . . .

Powered by MakeWebEasy.com